SẢN PHẨM BÁN CHẠY

600,000
1,500,000
1,000,000

SÁ SÙNG ĐẶC BIỆT

500gr Sá Sùng Khô – Sạch Cát

1,250,000
900,000

SÁ SÙNG THƯỢNG HẠNG

300gr Sá Sùng Khô (Thượng Hạng)

900,000

SÁ SÙNG ĐẶC BIỆT

300gr Sá Sùng Khô – Sạch Cát

750,000
1,500,000

TIN TỨC & KINH NGHIỆM